ĐóngChúng tôi tập trung phát triển các giải pháp hoàn chỉnh về đóng chai cho ngành công nghiệp chất lỏng và đồ uống.